З ФIЗIОЛОГАКатегории Природничо-Науковi Твори ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Про лева Три властивостi має лев. Коли левиця народить, то приносить мертве i слiпе дитинча, яке сторожує до трьох днiв. Тодi приходить лев, подме йому в нiздрi, i дитинча оживе. Те ж i з вiруючими народами. До хрещення вони мертвi, а пiсля хрещення очищаються святим духом. Друга властивiсть лева. Коли спить, то очi його не сплять. Так i Господь наш говорить iудеям: Я сплю, а очi моï i серце не сплять. А третя властивiсть — коли левиця бiжить, то слiди замiтає своïм хвостом, i мисливець не може вiдшукати ïï слiдiв. Так i ти, людино. Коли твориш милостиню, то хай лiва рука не знає, що робить твоя права. I хай диявол не завадить твоïм добрим помислам. Про антилопу В антилопи два роги. Живе вона коло рiки-океану на краю Землi. Коли ж захоче пити, то п'є з рiки i впирається в землю i риє ïï рогами своïми. I є там дерево та нiс, що нагадує виноградну лозу. Продираючись через його густе пруття, антилопа заплутується, i тодi ïï ловить мисливець. Так i людина. Замiсть рiг Бог дав ïй два Завiти — Ветхий i Новий. Роги — це опiр силi; як говорить пророк Давид: З тобою заб'ємо рогами ворогiв наших. Рiка океанська — це багатство. Танiс же — житейськi насолоди. Заплутається в них людина, яка не думає про вiру, i знаходить ïï диявол i перемагає ïï. Про слона Слон живе в горах. Слониха знаходить траву, що називається мандрагора, i ïсть ïï. Так же i слон; i сходиться з нею. Слониха народжує дитя у водi. Спить же слон стоячи бiля дерева. А якщо впаде, то кричить. I приходить великий слон, але не може пiдняти його; потiм приходять iншi дванадцять. Але й вони не можуть пiдняти, i кричать всi. I приходить маленький слон, пiдставляє свiй хобот, i пiднiмає його. Таким чином, перший слон — це Єва, другий — Адам. Трава — дерево непослуху. I якщо попробував, то здiйснив злочин. Озеро — це рай. Той, хто з сокирою — той диявол. Великий слон — це Мойсей, дванадцять слонiв, мабуть, апостоли. А пiдняв слона Христос, який вивiв того Адама з пекла. Про оленя Олень живе п'ятдесят лiт. А потiм iде в долини i гiрськi лiси i шукає змiю, яка тричi змiнила шкiру. Обнюхує ïï i вiдкидає. Потiм iде пити воду. Якщо не п'є — помирає, а вип'є, то живе ще п'ятдесят лiт. Про це говорить пророк: як прагне олень до водних джерел. Так i ти, людино, маєш три оновлення: хрещення, покаяння i вiчне життя. А як зогрiшиш, то прямуй до церкви, i до живого книжного джерела, i до пророчого казання, i випий живоï води, тобто святого причастя. Про фенiкса Фенiкс — найкрасивiший птах, кращий за павича. Голова його прикрашена вiнцем, а на ногах — чобiтки, яку царя. Живе фенiкс бiля Iндiï, бiля Сонячного мiста. Лежить вiн рокiв п'ятсот на кедрах лiванських без ïжi. Годується ж вiн вiд Святого Духа. I наповнює своï крила пахощами. Коли б'є в било iєрей Сонячного мiста, птах приходить до церкви, сiдає на алтар i перетворюється в попiл. Наступного дня iєрей знаходить фенiкса у виглядi малого пташеняти. А через два днi птах стає дорослим, як ранiше, i повертається на своє мiсце. А нерозумнi iудеï не вiрять у триденне воскресiння Iсуса Христа. Пророк Давид говорить про це: Праведник процвiтає, як фенiкс, як кедр лiванський, примножиться насолода в домi Господньому. Про курiпку Курiпка кладе багато яєць у своє гнiздо. Вона дуже чадолюбива (дiто-любива). I навiть iде до чужих гнiзд i тягає звiдти яйця, щоб збiльшити кiлькiсть своïх пташенят. Так i ти, людино: коли збираєш багатство, не можеш насититися, i все тобi мало. Про горлицю Горлиця — птах — однолюб. Якщо загине один з пари, то другий вiдлiтає в пустелю, сiдає на сухе дерево й оплакує своє подружжя. I бiльше не поєднується нi з ким iншим нiколи. Так i ти, чоловiче, якщо розлучишся з дружиною своєю, не прилiпляй-ся до iншоï. Про одуда Одуд звиває своє гнiздо i вигодовує пташенят. Потiм птахи линяють i робляться голими. Тодi виходить одне з пташенят i приносить ïжу своïм батькам, поки вони не покриються пiр'ям i не полетять обоє. Так i ти, людино. Постарiвши, не впадай у вiдчай, iди до церкви, помолись i знайдеш милiсть. Про дятла Дятел — строкатий птах, живе вiн у горах, сiдає на кедри i стукає своïм дзьобом. Де дерево м'яке, там i в'є собi гнiздо. Так i диявол бореться з людьми. Якщо знайде в когось слабiсть i неповагу до молитви, там i вгнiздиться. Якщо ж у iншого знайде мiцнiсть, то бiжить вiд нього. Про лисицю Лисиця, коли буде голодна, iде на сонячне мiсце, лягає на пригрiвi й затримує дихання. Побачивши це, птахи, вважаючи ïï мертвою, злiтаються, щоб поживитися. Коли ж наблизяться до неï, вона зiскакує, хапає якого — небудь з них i з'ïдає. Так i годується. Про Горгону У Горгони обличчя красивоï жiнки i блудницi. Волосся на ïï головi — змiï. А погляд ïï — смерть. Грає вона i весь час смiється. Живе вона в горах на заходi. I коли приходить ïï шлюбна пора, встає вона i починає кликати. Починаючи вiд лева та iнших звiрiв, вiд людини до домашнiх тварин i птахiв, i змiй, кличе: Iдiть до мене! Як тiльки хто почує, iде до неï, а побачивши, помирає. I знає вона мову всiх звiрiв. Один волхв може подолати ïï. Вiн дiзнається за зорями день шлюбноï пори Горгони, iде й волхвує здалеку, а почувши голос, говорить, щоб вона викопала яму i поклала в неï свою голову. Тодi вiн прийде i не помре, не побачивши голови, i ляже з нею. Горгона так i зробить, а волхв прийде i вб'є ïï, заховавши голову в посудину. Коли чарiвник побачить змiю, чи людину, чи звiра, то покаже ïм цю голову Горгони i вони зацiпенiють. Олександр [Македонський] мав таку голову i перемiг усi народи. Iти, людино, май повагу до Господа, тодi обов'язково подолаєш ворожi сили. Про змiю Коли змiя йде пити воду, то яд свiй залишає у гнiздi, щоб не отруïти тих, хто п'є пiсля неï. . I ти, людино, йдучи до церкви святоï, залиш усяку злобу вдома. I ще: коли постарiє змiя i не бачить, то влiзає у вузьку ущелину в скелi, i поститься сорок днiв, i затаïться, i полиняє, i знову стане молодою. I ти, людино, постися сорок днiв, щоб скинути iз себе лестощi диявола й прийняти нову подобу, яка оновлюється в Христi. Коли змiя побачить одягнену людину, вона тiкає. А коли роздягнену, то нападає i бореться з нею. Якщо вона захищена вiрою, то змiя бiжить вiд неï. Заради цього Господь говорив: Будьте мудрi, як змiï, i чистi, як голуби. Про єхидну Єхидна вiд пояса i вище має людську подобу. А вiд пояса i нижче — як крокодили. Коли самка сходиться iз самцем, то з'ïдає його потiм. А коли народжуються дитинчата, то з'ïдають черево матерi, i вона помирає. Отак виходять батьковбивцi й матеревбивцi, як iудеï. Вони вбили батька, тобто Христа, вбили матiр, тобто церкву. Через те Iоанн картав ïх, кажучи: Породження єхидни! Хто наказав вам тiкати вiд грядущого гнiву? Про лелеку Лелека — чадолюбивий птах. Коли самець приносить корм, то самка стереже пташеня. I по черзi годують пташенят, стережуть своє гнiздо. Такi ти, людино, нi вранцi, нi ввечерi не забувай молитися, не забувай церкви. I нiколи диявол тебе не подолає.

Метки ПЕРЕКЛАДНА СВIТСЬКА ЛIТЕРАТУРА, З ФIЗIОЛОГА, ПРИРОДНИЧО-НАУКОВI ТВОРИ, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
З ФIЗIОЛОГА